AMBIENT

Tìm ba số nguyên biết bội chung nhỏ nhất của chúng bằng 1260, tỉ số số thứ nhất và 2 là 3:5

bởi Naru to 15/05/2019

Tìm ba số nguyên biết rằng bội chung nhỏ nhất của chúng bằng 1260, tỉ số của số thứ nhất và số thứ 2 là 3 : 5, tỉ số của số thứ ba và số thứ nhất là 4 : 7. Tìm ba số đó.

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • gọi 3 số cần tìm lần lượt là \(a,b,c\)

  theo đề bài ta có:

  \(\frac{a}{b}=\frac{3}{5}\Rightarrow\frac{a}{3}=\frac{b}{5}\left(1\right)\)

  \(\frac{c}{a}=\frac{4}{7}\Rightarrow\frac{c}{4}=\frac{a}{7}\left(2\right)\)

  từ \(\left(1\right)\)\(\left(2\right)\Rightarrow\frac{a}{21}=\frac{b}{35}=\frac{c}{12}=k\)

  \(\Leftrightarrow a=21k;b=35k;c=12k\)

  \(\Rightarrow BCNN\left(a;b;c\right)=2^2.3.5.7.k=420k=1260\)

  \(\Rightarrow k=1260:420=3\)

  \(k=3\Rightarrow a=21.3=66\)

  \(k=3\Rightarrow b=3.35=105\)

  \(k=3\Rightarrow c=3.12=36\)

  Vậy 3 số nguyên cần tìm là: \(66;105;36\)

  bởi Xử Nữ Nhóc 15/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>