AMBIENT

Tìm 3 số x, y biết (2x+1)/5=(4y-5)/9=(2x+4y-4)/7x

bởi Tuấn Huy 08/05/2019

Tìm 3 số x, y, z biết:

a) \(\dfrac{2x+1}{5}\)=\(\dfrac{4y-5}{9}\)=\(\dfrac{2x+4y-4}{7x}\)

b) \(\dfrac{x+4}{6}\)=\(\dfrac{3y-1}{8}\)=\(\dfrac{3y-x-5}{x}\)

c) \(\dfrac{x+1}{3}\)=\(\dfrac{y-2}{5}\)=\(\dfrac{2z+14}{9}\)và x+z=y.

Giúp mình với. Chiều phải học rồi.

ADSENSE

Câu trả lời (1)

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>