Tìm 3 số nguyên biết rằng BCNN của chúng là 1260, tỉ số của số thứ nhất và số thứ hai là 3;5

bởi Nguyễn Hồng Tiến 26/04/2019

Tìm 3 số nguyên biết rằng BCNN của chúng là 1260, tỉ số của số thứ nhất và số thứ hai là 3;5, tỉ số của số thứ ba và số thứ nhất là 4;7. Ba số đó là.................

Câu trả lời (1)

 • Gọi a,b,c là các số cần tìm, ta có

  \(\frac{a}{b}=\frac{3}{5}\Rightarrow\frac{a}{3}=\frac{b}{5}\)(1)

  \(\frac{c}{a}=\frac{4}{7}\Rightarrow\frac{a}{7}=\frac{c}{4}\)(2)

  từ (1) và (2) suy ra: \(\frac{a}{21}=\frac{b}{35}=\frac{c}{12}\)

  Đặt \(\frac{a}{21}=\frac{b}{35}=\frac{c}{12}=K\)

  => a=21k; b= 35k; c = 12k

  => a =3.7.k; b=7.5.k; c = 3.22.k

  BCNN( 21K; 35K; 12K)= 3.5.7.22.K

  = 420.K

  =1260

  => K= \(\frac{1260}{420}\)= 3

  => \(\frac{a}{21}=3\Rightarrow a=63\)

  => \(\frac{b}{35}=3\Rightarrow b=105\)

  => \(\frac{c}{12}=3\Rightarrow c=36\)

  Vậy ba số a;b;c lần lượt là 63;105;36

  bởi Đạt Thành 26/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan