Tìm 3 phân số tối giản biết tổng của chúng bằng 15 83/120, tử số tỉ lệ thuận với 5, 7,11

bởi Long lanh 08/05/2019

Tìm 3 phân số tối giản . biết tổng của chúng bằng \(15\dfrac{83}{120}\) , tử số của chúng tỉ lệ thuận với 5,7,11,mẫu số tỉ lệ ngịch với \(\dfrac{1}{4};\dfrac{1}{5};\dfrac{1}{6}\)

Câu trả lời (1)

 • Gọi 3 phân số cần tìm là a , b , c .

  Vì mẫu số tỉ lệ nghịch với \(\dfrac{1}{4}\),\(\dfrac{1}{5}\),\(\dfrac{1}{6}\) nên sẽ tỉ lệ thuận với 4;5;6

  =>a:b:c = \(\dfrac{5}{4}\):\(\dfrac{7}{5}\):\(\dfrac{11}{6}\) = \(\dfrac{5}{4}\).60 : \(\dfrac{7}{5}\).60 : \(\dfrac{11}{6}\).60 = 75:84:110

  =>\(\dfrac{a}{75}\)=\(\dfrac{b}{84}\)=\(\dfrac{c}{110}\)

  Vì tổng của chúng là\(15\dfrac{83}{120}\) nên a+b+c = \(15\dfrac{83}{120}\)=1883

  Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có :

  \(\dfrac{a}{75}\)=\(\dfrac{b}{84}\)=\(\dfrac{c}{110}\)=\(\dfrac{a+b+c}{75+84+110}\)=\(\dfrac{1883}{269}\)=7

  \(\dfrac{a}{75}\)=7 => a = 75.7 = 525

  \(\dfrac{b}{84}\)=7 => b = 84.7 = 588

  \(\dfrac{c}{110}\)=7 => c = 110.7 = 770

  Vậy 3 phân số tối giản cần tìm là 525 ; 585 ; 770 .

  bởi Võ Văn Thiên 08/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan