AMBIENT

Tìm 3 phần khi chia số 310 thành 3 phần tỉ lệ nghịch với 2, 3, 5

bởi Nguyễn Sơn Ca 25/05/2019

Chia số 310 thành 3 phần

a) Tỉ lệ thuận với 2;3;5

b) Tỉ lệ nghịch với 2;3;5

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • gọi 3 phần dc chia bởi số 310 lần lượt là x, y, z

  a) theo đề bài ta có \(\dfrac{x}{2}=\dfrac{y}{3}=\dfrac{z}{5}\) và X + Y + Z = 310

  theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có

  \(\dfrac{x}{2}=\dfrac{y}{3}=\dfrac{z}{5}=\dfrac{x+y+z}{2+3+5}=\dfrac{310}{10}=31\)

  \(\Rightarrow x=31.2=62\)

  \(\Rightarrow y=31.3=93\)

  \(\Rightarrow z=31.5=155\)

  Zậy 3 phần dc chia bởi số 310 lần lượt là 62, 93, 155

  b) theo đề bài ta có 2x = 3y = 5z và x + y + z = 310

  \(\Rightarrow\dfrac{2x}{30}=\dfrac{3y}{30}=\dfrac{5z}{30}\)

  \(\Rightarrow\dfrac{x}{15}=\dfrac{y}{10}=\dfrac{z}{6}\)

  theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có

  \(\dfrac{x}{15}=\dfrac{y}{10}=\dfrac{z}{6}=\dfrac{x+y+z}{15+10+6}=\dfrac{310}{31}=10\)

  \(\Rightarrow x=15.10=150\)

  \(\Rightarrow y=10.10=100\)

  \(\Rightarrow z=6.10=60\)

  Vậy 3 phần dc chia bởi số 310 lần lượt là 150, 100, 60

  bởi Nguyễn Hân 25/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>