AMBIENT

Thực hiện phép tính A=(2^12.3^5-4^6.9^2)/((2^2.3)^6+8^4.3^5)-...

bởi Nguyễn Quang Thanh Tú 16/04/2019

Giúp mình làm mấy bài này cái

Câu1:a)Thực hiện phép tính:A=\(\frac{2^{12}\times3^5-4^6\times9^2}{\left(2^2\times3\right)^6+8^4\times3^5}\)-\(\frac{5^{10}\times7^3-25^5\times49^2}{\left(125\times7\right)^3+5^9\times14^3}\)

b)CMR:với mọi số nguyên dương n thì:3n+2-2n+2+3n-2n\(⋮\)10

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • a) A = \(\frac{2^{12}.3^5-4^6.9^2}{\left(2^2.3\right)^6+8^4.3^5}-\frac{5^{10}.7^3-25^5.49^2}{\left(125.7\right)^3+5^9.14^3}\)

  => A = \(\frac{2^{12}.3^5-\left(2^2\right)^6.\left(3^2\right)^2}{\left(2^2\right)^6.3^6+\left(2^3\right)^4.3^5}-\frac{5^{10}.7^3-\left(5^2\right)^5.\left(7^2\right)^2}{125^3.7^3+5^9.\left(2.7\right)^3}\)

  => A = \(\frac{2^{12}.3^5-2^{12}.3^4}{2^{12}.3^6+2^{12}.3^5}-\frac{5^{10}.7^3-5^{10}.7^4}{\left(5^3\right)^3.7^3+5^9.2^3.7^3}\)

  => A = \(\frac{2^{12}.3^4\left(3-1\right)}{2^{12}.3^5\left(3+1\right)}-\frac{5^{10}.7^3\left(1-7\right)}{5^9.7^3+5^9.2^3.7^3}\)

  => A = \(\frac{3-1}{3\left(3+1\right)}-\frac{5^{10}.7^3.\left(-6\right)}{5^9.7^3\left(1+2^3\right)}\)

  => A = \(\frac{2}{3.4}-\frac{5.\left(-6\right)}{9}\)

  A = \(\frac{1}{3.2}-\frac{-30}{9}\)

  A = \(\frac{1}{6}-\frac{-10}{3}\)

  A = \(\frac{1}{6}+\frac{10}{3}=\frac{1}{6}+\frac{20}{6}=\frac{21}{6}\)

  => A = \(\frac{7}{2}=3\frac{1}{2}\)

  vậy A = \(3\frac{1}{2}\)

  b) ta có:

  3n+2-2n+2+3n-2n = (3n+2+3n) - (2n+2-2n)

  = 3n(9+1) - 2n(4+1)

  = 3n.10 - 2n.5

  ta thấy: 3n.10 \(⋮\) 10

  2n là một số chẵn mà 1 số chẵn nhân vs 5 luôn ra kết quả có tận cùng bằng 0 => 2n.5 \(⋮\) 10

  => 3n. 10 - 2n.5 \(⋮\) 10

  => 3n+2-2n+2+3n-2n \(⋮\) 10 vs mọi số nguyên dương n ( đpcm)

  bởi le Thi Truc 16/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>