YOMEDIA

So sánh n/n+2 và n+6/n+8

bởi Nguyễn Thị An 02/01/2019

So sánh các phân số sau:

a, n/n+2 và n+6/n+8 (n thuộc N)

b, n+5/n-2 và n+9/n+2 (n thuộc N ; n>2)

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • a) Áp dụng tính chất:

  \(\dfrac{a}{b}< 1\Rightarrow\dfrac{a+m}{b+m}< 1\left(m\in N\right)\)

  \(\dfrac{n}{n+2}< 1\)

  \(\Rightarrow\dfrac{n}{n+2}< \dfrac{n+6}{n+2+6}\Rightarrow\dfrac{n}{n+2}< \dfrac{n+6}{n+8}\)

  b) Áp dụng tính chất:

  \(\dfrac{a}{b}>1\Rightarrow\dfrac{a+m}{b+m}>1\left(m\in N\right)\)

  \(\dfrac{n+5}{n-2}>1\)

  \(\dfrac{n+5}{n-2}>\dfrac{n+5+4}{n-2+4}\)

  \(\Rightarrow\dfrac{n+5}{n-2}>\dfrac{n+9}{n+2}\)

  bởi nguyễn hoàng anh thơ 02/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

 

YOMEDIA