HÌNH HỌC LỚP 7

bởi Lee Ngân ngày 09/03/2018

Cho tam giác ABC vuông tại A ,đường trung tuyến AM.Qua A kẻ đường thẳng d vuông góc với AM.Qua M kẻ đường thẳng vuông góc với AB và AC , chúng cắt d theo thứ tự ở D và E . Chứng minh rằng :

a)BD//CE

b)DE=BD+CE

Câu trả lời (1)

Gửi câu trả lời Hủy

 

Được đề xuất cho bạn

Các câu hỏi có liên quan