Lee Ngân's Profile

Lee Ngân

Lee Ngân

03/01/2004

Số câu hỏi 2
Số câu trả lời 0
Điểm 0
Kết bạn

Bạn bè (4)

Hoạt động gần đây (9)

  • Lee Ngân đã kết bạn thu trang Cách đây 3 tháng
  • Lee Ngân đã kết bạn thi trang Cách đây 3 tháng
  • Lee Ngân đã kết bạn bach dang Cách đây 3 tháng
  • Lee Ngân đã kết bạn hà trang Cách đây 3 tháng
  • Lee Ngân đã đặt câu hỏi: toán toán Cách đây 4 tháng

    Minh đem ra cửa hàng1 số tiền và nhẫm tính nếu dùng số tiền ấy có thể mua đc 2 kg nho,hoặc 3 kg lê,hoặc 5 kg cam. Biết rằng giá tiền 2 kg lê thì đắt hơn 3 kg cam là 4 nghìn đồng.Tính giá tiền 1 kg mỗi loại