RANDOM
IN_IMAGE

Dấu thích hợp để điền vào chỗ trống ( … ) 2,1234 … 2,12345 là?

Câu 1: Dấu thích hợp để điền vào chỗ trống ( … ) 2,1234 … 2,12345 là

A. > B. < C. = D. Không có

Câu 2: Dấu thích hợp để điền vào chỗ trống ( … ) 2,(12345) … 2,12345 là

A. > B. < C. = D. Không có

Câu 3: Dấu thích hợp để điền vào chỗ trống ( … ) 2,0(12345) … 2,(012345) là

A. > B. < C. = D. Không có

Câu 4: Dấu thích hợp để điền vào chỗ trống ( … ) 2,(012345) … 2,(012345) là

A. > B. < C. = D. Không có

Câu 5: Dấu thích hợp để điền vào chỗ trống ( … )

123456789. 250 … 41 152 263. 750 là

A. > B. < C. = D. Không có

Gợi ý: Dấu hiệu chia hết cho 2,3,5,9

Câu 6: Dấu thích hợp để điền vào chỗ trống ( … )

247896 . 798 645 … 619 740 . 319 458

A. > B. < C. = D. Không có

Gợi ý: Dấu hiệu chia hết cho 2,3,5,9

Câu 7: Dấu thích hợp để điền vào chỗ trống ( … )

24689. 768954 … 24688 . 768955 là

A. > B. < C. = D. Không có

Gợi ý: Tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng.

Câu 8: Dấu thích hợp để điền vào chỗ trống ( … )

24689. 768954 + 74260 … 24688 . 768955 là

A. > B. < C. = D. Không có

Gợi ý: Tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng.

Câu 9: Dấu thích hợp để điền vào chỗ trống ( … )

24689. 768954 - 74266 … 24688 . 768955 là

A. > B. < C. = D. Không có

Gợi ý: Tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng.

Câu 10: Số thích hợp để điền vào chỗ trống ( … )

123456789 . 987654321 - … =123456788 . 987654322 là

A. 123 456 783 B. 987 654 323 C. 864 197 533 D. Không có

Gợi ý: Tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng.

Theo dõi Vi phạm
RANDOM

Trả lời (3)

 
 
 
 •                                Bài giải

  1. B

  2. A

  3. A

  4. C

  5. C

    bởi Hà Đức Anh 09/09/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

Các câu hỏi có liên quan

 

AMBIENT
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 304_1605583707.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 202_1605583688.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-11-02 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)