RANDOM

Chứng minh phân số 7n+10/5n+7 tối giản

bởi Phạm Phú Lộc Nữ 18/01/2019

Chứng minh rằng các phân số sau tối giản:

a)\(\dfrac{7n+10}{5n+7}\)(n là số tự nhiên)

b) \(\dfrac{2n+3}{4n+8}\)(n là số tự nhiên)

cần gấp !!!

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • gọi \(ƯCLN_{\left(7n+10;5n+7\right)}=d\) ta có:

  \(7n+10⋮d\\ 5n+7⋮d\)

  \(\Rightarrow\left(7n+10\right)-\left(5n+7\right)⋮d\\ \Rightarrow5\left(7n+10\right)-7\left(5n+7\right)⋮d\\ \Rightarrow\left(35n+50\right)-\left(35n+49\right)⋮d\\ \Rightarrow1⋮d\\ \Rightarrow d\inƯ_{\left(1\right)}=\left\{1;-1\right\}\)

  vậy \(ƯCLN_{\left(7n+10;5n+7\right)}=\left\{1;-1\right\}\)

  vậy \(\dfrac{7n+10}{5n+7}\) là phân số tối giản

  bởi Nguyen Ngo 18/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>