YOMEDIA
IN_IMAGE

Chứng minh P < OA+OB+OC < 2P biết tam giác ABC có chu vi bằng 2P, O là điểm thuộc tam giác ABC

Bạn nào thông minh giúp tớ bài này vs:
Cho tam giác ABC có chu vi bằng 2P. O là một điểm thuộc tam giác ABC. CMR P < OA+OB+OC < 2P
_chú ý: P là nửa chu vi; 2P chu vi
Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • A B C O D

  Gọi \(\left\{D\right\}=AO\cap BC\)

  \(\Delta BOC:OB+OC>BC\) (1)

  \(\Delta AOC:OA+OC>AC\) (2)

  \(\Delta AOB:OA+OB>AB\) (3)

  Từ (1), (2), (3)\(\Rightarrow2\left(OA+OB+OC\right)>AB+AC+BC\)

  \(\Rightarrow OA+OB+OC>\dfrac{2P}{2}=P\) (4)

  \(\Delta ACD:AC+DC>AD=AO+OD\) (5)

  \(\Delta BOD:BD+OD>BO\) (6)

  Từ (5), (6)\(\Rightarrow AC+BD+DC+OD>AO+BO+OD\)

  \(\Rightarrow AC+BC>AO+BO\) (7)

  Chứng minh tương tự ta được:

  AB+BC>AO+CO (8)

  AB+AC>BO+CO (9)

  Từ (7),(8) ,(9)\(\Rightarrow2\left(AB+AC+BC\right)>2\left(OA+OB+OC\right)\)

  \(\Rightarrow AB+AC+BC=2P>OA+OB+OC\) (10)

  Từ (4), (10)\(\Rightarrow P< OA+OB+OC< 2P\)

  Chúc bạn học tốtbanh

    bởi Ngọc Hân 08/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON