Chứng minh góc BAC=góc CDB biết tam giác ABC có M là trung điểm BC và MD=MA

bởi May May 08/05/2019

12.Cho tam giác ABC, gọi M là trung điểm BC. Trên tia đối tia MA lấy D sao cho MD=MA. CMR:

a)Tam giác MAB = tam giác MDC

b)AB = AC và AB//CD

c)Góc BAC = góc CDB.

d)Trên các đoạn thẳng AB, CD lần lượt lấy các điểm E, F sao cho AE=AF. CM E, M, F thẳng hang

Câu trả lời (1)

 • a) Xét tg MAB và tg MDC có:

  AM = DM (gt)

  MB = MC (suy từ gt)

  gAMB = gDMC (đđ)

  => tgMAB = tgMDC (c.g.c)

  b) Đề nghị sửa thành: AB = CD và AB // CD.

  Vì tgMAB = tgMDC (câu a)

  => AB = CD (2 cạnh tt/ư)

  \(\widehat{ABM}\) = \(\widehat{DCM}\)( 2 góc t/ư)

  mà 2 góc này ở vị trí so l trong nên AB // CD.

  c) Nối B với D.

  Xét tgAMC và tgDMB có:

  AM = DM (gt)

  gAMC = gDMB (đđ)

  CM = BM (suy từ gt)

  => tgAMC = tgDMB (c.g.c)

  => AC = DB (2 canjht /ư)

  Xét tgBAC và tgCDB có:

  BA = CD (câu b)

  BC chung

  AC = DB (c/m trên)

  => tgBAC = tgCDB (c.c.c)

  d) Sai đề.

  bởi Dương Thị Trường An 08/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan