ON
YOMEDIA
VIDEO

Chứng minh 3 điểm O, M, D thẳng hàng biết tam giác OAB có OA=OB, M là trung điểm AB

Bài 1:

Cho ΔABC. Gọi N là trung điểm của BC. Trên tia đối của tia NA lấy điểm E sao cho NE = NA

a) Chứng minh rằng: ΔANC = ΔENB

b) Chứng minh rằng: AC // BE

c) Gọi Q là một điểm trên tia AC, P là một điểm trên tia EB sao cho AQ = EP. Chứng minh 3 điểm Q, N, P thẳng hảng

Bài 2:

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức :

P = |x-2015| + |x+2016|

Bài 3:

Cho ΔOAB có OA = OB, M là trung điểm của AB

a) Chứng minh: ΔOAM = ΔOBM

b) Chứng minh: OM ┴ AB

c) Trên nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng AB không chứa điểm O, lấy điểm D sao cho DA = DB. CHhứng minh ba điểm O, M , D thẳng hàng

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • bài 3 câu c:

  O A B D M

  c) Vì ΔOAM = ΔOBM nên \(\widehat{AOM}\) = \(\widehat{BOM}\) ( 2 góc tương ứng )

  Do đó OM là tia phân giác của \(\widehat{AOB}\). (1)

  Xét ΔOAD và ΔOBD có:

  OD chung.

  AD = BD (gt)

  OA = OB (gt)

  => ΔOAD = ΔOBD (c.c.c)

  => \(\widehat{AOD}\) = \(\widehat{BOD}\) ( 2 góc tương ứng)

  Do đó OD là tia phân giác của \(\widehat{AOB}\). (2)

  Từ (1) và (2) suy ra O, M, D thẳng hàng. → đpcm.

    bởi Phạm Hồng 18/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1