AMBIENT

Cho tam giác ABC, kẻ BD vuông góc AC, CE vuông góc với AB. trên tia đối của tia BD, lấy điểm H SAO CHO bh=ac. TRÊN TIA ĐỐI của tia CE, lấy điểm K sao cho CK=AB. chứng minh rằng AM=AK

bởi Nguyễn Thị Linh Chi 29/11/2018

BÀI 1cho tam giác ABC, kẻ BD vuông góc AC, CE vuông góc với AB. trên tia đối của tia BD, lấy điểm H SAO CHO bh=ac. TRÊN TIA ĐỐI của tia CE, lấy điểm K sao cho CK=AB. chứng minh rằng AM=AK 

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • xét ^A =<90 
  tgADB vuong tai D vây goc ngoài tai đĩnh B tù =>^ABH >90 
  tuong tư tgAEC => ^ACK > 90 
  măt khác HD vgóc AC ; KE vgóc AB 
  vây ^ABH và ^ACK là các góc có cạnh tuong ứng vuong góc 
  cã hai góc đều tù do đó ^ABH=^ACK 
  mặt khác AB=CK ; AC=BH 
  nên tgABH=tgKCA(cgc) =>AH=AK 
  xet ^A>90 vây BD. CE nằm ngoài tgABC 
  lâp luân tương tư ta có AH=AK

  bởi Lê Thanh Ngọc 29/11/2018
  Like (1) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>