ADMICRO
VIDEO

Cho \(a, b ∈ Z, b> 0\). So sánh hai số hữu tỉ \(\displaystyle {a \over b}\) và \(\displaystyle {{a + 2001} \over {b + 2001}}\)

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • Ta có: \(a(b +2001) = ab + 2001a\)

             \(b(a +2001)=ab + 2001b\)

  Vì \(b >0\) nên \(b + 2001 > 0\).

  a) Nếu \(a > b\) thì \(2001a > 2001b\)

  \(\Rightarrow ab + 2001a > ab + 2001b\)

  \(\Rightarrow a\left( {b + 2001} \right) > b\left( {a + 2001} \right) \)

  Chia cả hai vế cho \(b.(b+2001)>0\) ta được: 

  \(\dfrac{{a\left( {b + 2001} \right)}}{{b\left( {b + 2001} \right)}} > \dfrac{{b\left( {a + 2001} \right)}}{{b\left( {b + 2001} \right)}}\)

  \(\Rightarrow \displaystyle {a \over b} > {{a + 2001} \over {b + 2001}}\)

  b) Nếu \(a < b\) thì \(2001a < 2001b\)

  \(\Rightarrow ab + 2001a < ab + 2001b \)              

  \(\Rightarrow a\left( {b + 2001} \right) < b\left( {a + 2001} \right)\)

  Chia cả hai vế cho \(b.(b+2001)>0\) ta được: 

  \(\dfrac{{a\left( {b + 2001} \right)}}{{b\left( {b + 2001} \right)}} < \dfrac{{b\left( {a + 2001} \right)}}{{b\left( {b + 2001} \right)}}\) 

  \(\displaystyle \Rightarrow {a \over b} < {{a + 2001} \over {b + 2001}}\)

  c) Nếu \(a = b\) thì \(a+2001 = b+2001\)

  \( \Rightarrow \dfrac{a}{b} = 1;\dfrac{{a + 2001}}{{b + 2001}} = 1\)

  \(\displaystyle \Rightarrow{a \over b} = {{a + 2001} \over {b + 2001}}\,(=1)\).

    bởi Bi do 01/02/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON