AMBIENT

Các góc ngoài của tam giác ABC tỉ lệ với các số nào biết các góc A, B, C tỉ lệ với 7, 5, 3 ?

bởi Nguyễn Hồng Tiến 08/05/2019

bài 1: cho tam giác ABC có các góc A,B,C tỉ lệ với 7;5;3. Các góc ngoài tương ứng tỉ lệ với các số nào ?

bài 2: Tìm 3 số nguyên dương sao cho tổng các nghịch đảo của chúng bằng 2

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Bài 1;

  Ta có:

  \(\frac{A}{7}=\frac{B}{5}=\frac{C}{3}\).Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau,ta có:

  \(\frac{A}{7}=\frac{B}{5}=\frac{C}{3}\)=\(\frac{A+B+C}{7+5+3}\)=\(\frac{180}{15}\)=12

  Vậy:

  \(\left\{\begin{matrix}\frac{A}{7}=12\\\frac{B}{5}=12\\\frac{C}{3}=12\end{matrix}\right.\)=>\(\left\{\begin{matrix}A=84\\B=60\\C=36\end{matrix}\right.\)

  bởi Ngọc Ánh 08/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>