Bài toán tỉ lệ nghịch

bởi ngọc trang ngày 10/10/2017

Các bạn giúp mình làm bài này với ạ! 

Minh mang đi siêu thị một số tiền và nhẩm tính nếu dùng số tiền ấy thì có thể mua được 2kg nho khô, hoặc 3kg táo hoặc 5kg cam. Biết rằng 2kg táo thì đắt hơn 3kg cam là 4 nghìn đồng. Tính giá tiền 1kg mỗi loại.

Câu trả lời (1)

 • Mình nghĩ bài này làm như sau

  Gọi x, y, z tương ứng là giá tiền 1kg nho, 1kg táo, 1kg cam ta có:

  2x = 3y = 5z và 2y - 3z = 4

  Từ \(2x = 3y = 5z \Rightarrow \frac{x}{{\frac{1}{2}}} = \frac{y}{{\frac{1}{3}}} = \frac{z}{{\frac{1}{5}}}\)

  Nhân các phân số \(\frac{1}{2};\frac{1}{3};\frac{1}{5}\) với BCNN (2; 3; 5) = 30 ta được:

  \(\frac{x}{{15}} = \frac{y}{{10}} = \frac{z}{6} = \frac{{2y - 3z}}{{20 - 18}} = \frac{4}{2} = 2\)

  Vậy giá

  1kg nho là: \(\frac{x}{{15}} = 2 \Rightarrow x = 30\) (ngàn)

  1kg táo là: \(\frac{y}{{10}} = 2 \Rightarrow y = 20\) (ngàn)

  1kg cam là: \(\frac{z}{6} = 2 \Rightarrow z = 12\) (ngàn)

  bởi hà trang ngày 10/10/2017
  Like (0)
Gửi câu trả lời Hủy

 

Được đề xuất cho bạn

Các câu hỏi có liên quan