Bài 21 trang 69 sách bài tập toán 7 tập 1

bởi thi trang 26/09/2018
Bài 21 (Sách bài tập - tập 1 - trang 69)

Cho biết ba máy cày, cày xong một cánh đồng hết 30 giờ. Hỏi năm máy cầy như thế (cùng năng suất) cày xong cánh đồng đó hết bao nhiêu giờ ?

Câu trả lời (1)

 • Gọi x là số giờ mà 5 máy cày cày xong một cánh đồng

  Vì số máy cày và số giờ là 2 đại lượng tỉ lệ nghịch nên ta có:

  \(\dfrac{30}{x}\) = \(\dfrac{5}{3}\)

  => x = \(\dfrac{30.3}{5}\) = 18 giờ

  Vậy 5 máy cày cày xong một cánh đồng cần 18 giờ

  bởi đặng hưng 26/09/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • My Le
  Bài 19 (Sách bài tập - tập 1 - trang 68)

  Cho biết \(x\) và \(y\) là hai đại lượng tỷ lệ nghịch và khi \(x=7\) thì \(y=10\)

  a) Tìm hệ số tỉ lệ nghịch của y đối với x

  b) Hãy biểu diễn y theo x

  c) Tính giá trị của y khi x = 5, x = 14

 • Long lanh

  Tìm 3 phân số tối giản . biết tổng của chúng bằng \(15\dfrac{83}{120}\) , tử số của chúng tỉ lệ thuận với 5,7,11,mẫu số tỉ lệ ngịch với \(\dfrac{1}{4};\dfrac{1}{5};\dfrac{1}{6}\)

 • Phạm Khánh Ngọc

  tìm hai số x và y biết x và y tỉ lệ nghịch với 3 và 2 va tổng bình phương của hai số là 325

 • Bo Bo

  Cho 3x - 2y + 4z = 44. Biết x;y tỉ lề nghịch với 2;3, y;z tỉ lệ nghịch với 3;4

 • Nguyễn Thị An

  Cho a+b+c=70. Biết a;b tỉ lệ nghịch với 3;2 và b;c tỉ lệ thuận với 4;5. Tìm a;b;c

  Ai Giúp mình với

 • Thùy Trang
  Bài 22 (Sách bài tập - tập 1 - trang 69)

  Một ôtô chạy từ A đến B với vận tốc 45kmhttps:https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.563596_.h hết 3 giờ 15 phút. Hỏi chiếc ôtô đó chạy từ A đến B với vận tốc 65kmhttps:https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.563596_.h sẽ hết bao nhiêu thời gian ?

 • thu hằng
  Bài 23 (Sách bài tập - tập 1 - trang 69)

  Cho biết 56 công nhân hoàn thành một công việc trong 21 ngày. Hỏi cần phải tăng thêm bao nhiêu công nhân nữa để có thể hoàn thành công việc đó trong 14 ngày ? (Năng suất của các công nhân là như nhau)

 • Xuan Xuan
  Bài 24 (Sách bài tập - tập 1 - trang 69)

  Đố :

  Một thỏi vàng hình hộp chữ nhật (h.2) có chiều dài 5cm, mặt cắt ngang (đáy) là một hình vuông cạnh 1cm. Từ thỏi vàng đó người ta làm thành một dây vàng cũng hình chữ nhật. Đố em biết chiều dài của dây vàng đó bằng bao nhiêu nếu mặt cắt ngang của nó là hình vuông cạnh 1mm ?

 • Tra xanh
  Bài 3.1 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 69)

  Tìm lỗi :

  Cho x tỉ lệ nghịch với y và y tỉ lệ nghịch với z. Hãy cho biết mối quan hệ giữa x và z. Hãy nhận xét hai lời giải sau đây của hai bạn.

  Bài giải của bạn Hùng :

  \(\left\{{}\begin{matrix}x=\dfrac{y}{a},\left(a\ne0\right)\\y=\dfrac{z}{b},\left(b\ne0\right)\end{matrix}\right.\)  \(\Rightarrow x=\dfrac{z}{b}:a=\dfrac{z}{b.a},\left(b.a\ne0\right)\)

  Vậy x tỉ lệ nghịch với \(z\) theo hệ số tỉ lệ b.a

  Bài giải của bạn Hoa 

  \(\left\{{}\begin{matrix}x=\dfrac{a}{y},\left(a\ne0\right)\\y=\dfrac{b}{z},\left(b\ne0\right)\end{matrix}\right.\) \(\Rightarrow x=\dfrac{a}{\dfrac{b}{z}}=\dfrac{a.z}{b}=\dfrac{a}{b}.z,\left(\dfrac{a}{b}\ne0\right)\)

  Vậy x tỉ lệ thuận với z theo hệ số tỉ lệ \(\dfrac{a}{b}\)

   

 • Trịnh Lan Trinh
  Bài 3.2 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 69)

  Cho biết hai đại lượng x và y theo tỉ lệ nghịch với nhau và khi \(x=6\) thì \(y=-5\). Khi đó, biểu diễn y theo x ta được :

  (A) \(y=-\dfrac{30}{x}\)                  (B) \(y=-30x\)              (C) \(y=\dfrac{-5}{6x}\)            (D)  \(y=-\dfrac{5}{6}x\)