Bài 2.1trang 20 sách bài tập toán 7 tập 2

bởi Lê Tường Vy 26/09/2018
Bài 2.1 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 20)

Tính giá trị của biểu thức :

                                  \(2x^4-5y\) taih \(x=-2;y=4\)

Câu trả lời (1)

  • Thay x = -2, y = 4 vào biểu thức 2x4-5y, ta được: 2.(-2)4-5.4 = 12

    Vậy 12 là giá trị của biểu thức 2x4-5y tại x = -2; y = 4

    bởi Nguyễn My 26/09/2018
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan