Ba chiều cao tương ứng với ba cạnh tam giác tỉ lệ với 3 số nào biết 3 độ 3 cạnh tỉ lệ với 2, 3, 5?

bởi Lan Ha 26/04/2019

Độ dài ba cạnh tam giác tỉ lệ với 2;3;5. Ba chiều cao tương ứng với ba cạnh đó tỉ lệ với ba số nào ?

Câu trả lời (1)

 • Gọi độ dài 3 cạnh của tam giác lần lượt là a;b;c và chiều cao tương ứng lần lượt là x;y;z, diện tích tam giác là S (a;b;c;x;y;z>0)

  Theo đề bài: \(\frac{a}{2}=\frac{b}{3}=\frac{c}{5}\)

  Đặt \(\frac{a}{2}=\frac{b}{3}=\frac{c}{5}=k\)=>\(\left\{\begin{matrix}a=2k\\b=3k\\c=5k\end{matrix}\right.\)(k>0)

  Ta có:

  \(S=\frac{ax}{2}=\frac{by}{2}=\frac{cz}{2}\Leftrightarrow2S=ax=by=cz\Leftrightarrow2kx=3ky=5kz\)

  <=>2x=3y=5z<=>\(\frac{x}{15}=\frac{y}{10}=\frac{z}{6}\)

  Vậy .........

  bởi Hoàng Mai 26/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan