Tí có một số bi không quá 80 viên, trong đó số bi đỏ gấp 5 lần số bi xanh. Nếu Tí có thêm 3 viên bi xanh nữa thì số bi đỏ gấp 4 lần số bi xanh. Hỏi lúc đầu Tí có mấy viên bi đỏ, mấy viên bi xanh?

bởi hai hu 12/08/2019

Tí có một số bi không quá 80 viên, trong đó số bi đỏ gấp 5 lần số bi xanh. Nếu Tí có thêm 3 viên bi xanh nữa thì số bi đỏ gấp 4 lần số bi xanh. Hỏi lúc đầu Tí có mấy viên bi đỏ, mấy viên bi xanh?

Câu trả lời (5)

 • Ta thấy: Số bi xanh lúc đầu bằng 1/5 số bi đỏ.

  Sau khi Tí có thêm 3 viên bi xanh nữa thì số bi xanh lúc đó bằng 1/4 số bi đỏ.

  Do đó 3 viên bi ứng với số phần của số bi đỏ là:

  Bài tập Toán nâng cao lớp 5

  Vậy số bi đỏ của Tí lúc đầu là:

  Bài tập Toán nâng cao lớp 5

  Số bi xanh của Tí lúc đầu là: 60 : 5 = 12 (viên) Vậy lúc đầu Tí có 60 viên bi đỏ và 12 viên bi xanh.

  Vì 60 + 12 = 72 nên kết quả này thỏa mãn giả thiết về số bi của Tí không có quá 80 viên.

  bởi Lê Thanh Ngọc 12/08/2019
  Like (5) Báo cáo sai phạm
 • Tí có một số bi không quá 80 viên,số bi đỏ gấp 5 lần số bi xanh,số bi đỏ gấp 4 lần số bi xanh,Hỏi lúc đầu tí có mấy viên bi đỏ và mấy viên bi xanh,Toán học Lớp 5,bài tập Toán học Lớp 5,giải bài tập Toán học Lớp 5,Toán học,Lớp 5

  bởi Mạc Uyển 14/08/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Mặt khác Nếu Tí có thêm 3 viên bi xanh nữa thì số bi đỏ gấp 4 lần số bi xanh hay số bi lúc này se chia hết cho 5

  Vậy số bi lúc đầu tí có chỉ có thể la: 12 viên hoặc 42 viên hoặc 72 viên

  TH1: nếu tí có 12 viên bi 

  số bi đỏ của Tí là: 12 : (5+1)x 5= 10 ( viên)

  Số bi xanh của Tí là :12-10= 2( viên)

   Thử lại ta thấy TH này không phù hợp vì Nếu Tí có thêm 3 viên bi xanh nữa thì số bi đỏ sẽ không gấp 4 lần số bi xanh

  TH2: Nếu tí  có 42 viên bi 

  số bi đỏ của Tí là: 42 : (5+1)x 5= 35 ( viên)

  Số bi xanh của Tí là :42-35 = 7 ( viên)

  Thử lại ta thấy TH này không phù hợp vì Nếu Tí có thêm 3 viên bi xanh nữa thì số bi đỏ sẽ không gấp 4 lần số bi xanh

  TH3: Nếu tí có 72 viên bi

  ố bi đỏ của Tí là: 72 : (5+1)x 5= 60 ( viên)

  Số bi xanh của Tí là :72-60= 12( viên)

   Thử lại ta thấy TH này phù hợp vì Nếu Tí có thêm 3 viên bi xanh nữa thì số bi đỏ sẽ gấp 4 lần số bi xanh

  Đáp số : Số bi đỏ: 60 viên

      số bi xanh: 12 viên

  bởi Nguyễn Trường Giang 16/08/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Đỏ 60

  Xanh 12

  bởi pham Thi Thu Thuy 17/08/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Ta thấy Số bi xanh cuả Tí là 1/5 so với bi đỏ

  mà khi thêm 3 viên bi xanh là số bi xanh là 1/4 so với bi đỏ

  Số phần của 3 bi xanh so với bi đỏ là:

  1/4 -1/5 = 1/20

  Do đó, số bi đỏ lúc đầu của tí là

  3 : 1/20 = 60

  Số bi xanh của Tí lúc đầu là 60 : 5 = 12

  Vậy tổng số bi của tí có là 60 + 12 = 72 ( thoã mãn với đề bài )

  bởi Nguyễn Lê Thanh Tùng 19/08/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan