YOMEDIA
ZUNIA12

Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C), biết tiếp tuyến song song với đường thẳng \(d:y=9x-26\)

Làm toát mồ hôi mà vẫn không ra, giúp em vs!

Cho hàm số \(y=x^3-3x^2+1\)
a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số, gọi đồ thị hàm sồ là (C). 
b) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C), biết tiếp tuyến song song với đường thẳng \(d:y=9x-26\)

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • a.
  TXĐ: D=R  
   Sự biến thiên của hàm số
  Giới hạn 
  \(\lim_{x\rightarrow +\infty }(x^3-3x^2+1)=\lim_{x\rightarrow +\infty }x^3(1+\frac{3}{x}+\frac{1}{x^3})=+\infty\)

  \(\lim_{x\rightarrow -\infty }(x^3-3x^2+1)=\lim_{x\rightarrow -\infty }x^3(1+\frac{3}{x}+\frac{1}{x^3})=-\infty\)
  Đồ thị hàm số không có đường tiệm cận 
  Bảng biến thiên  
  Ta có: 
  \(y'=3x^2-6x;y'=0\Leftrightarrow \bigg \lbrack\begin{matrix} x=0\\ x=2 \end{matrix}\)
  BBT 

  Hàm số ĐB trên các khoảng \((-\infty ;0);(2;+\infty )\)
  Hàm số NB trên khoảng (0;2)
  Hàm số đạt cực tiểu tại \(x_{ct}=2;y_{ct}=-3\)
  Hàm số đạt cực đại tại \(x_{cd}=0;y_{cd}=1\)
  Đồ thị
  Một số điểm thuộc đồ thị (1;-1); (3;1); (-1;-2) 

  b.
  Vì tiếp tuyến song song với đường thẳng d: y = 9x - 26 nên hệ số góc của tiếp tuyến là k = 9
  Ta có \(y'=9\Leftrightarrow 3x^2-6x=9\Leftrightarrow 3x^2-6x-9=0\Leftrightarrow \bigg \lbrack\begin{matrix} x=-1\\ x=3 \end{matrix}\)
  Với \(x=-1\Rightarrow y=-3\);  tiếp tuyến có phương trình \(y+3=9(x+1)\Leftrightarrow y=9x+6\)
  Với \(x=3\Rightarrow y=1\) tiếp tuyến có phương trình \(y-1=9(x-3)\Leftrightarrow y=9x-26\) (loại)
  Vậy phương trình tiếp tuyến cần tìm là: y = 9x + 6

    bởi Anh Nguyễn 09/02/2017
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF