Tính tổng các nghiệm phương trình 2log(x-3)+log(x-5)^2=0

bởi Trai Nam 08/05/2018

tổng tất cả các nghiệm của phương trình 2log   (x-3)+log   (x-5)^2=0   bằng  

                                                                4               4

A.8   B.8+.căn 2     C 8- căn 2    D 4 + căn 2 

Câu trả lời (0)

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan