ON
YOMEDIA
VIDEO

Tính giá trị I=tích phân từ 0 đến 2 của f(x).g'(x)dx biết hàm số f(x) và g(x) liên tục

Cho hàm số f(x) và g(x) liên tục, có đạo hàm trên R và thỏa mãn f'(0).f'(2) khác 0 và g(x).f'(x)=x(x-2)e^{x}. tính giá trị I=\int_{0}^{2}f(x).g'(x)dx

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (6)

 
 
 

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1