Tìm m dương để y=x-2 cắt đồ thị hàm số y=x^3+3x^2+3(m+1)x+1 tại 3 điểm phân biệt

bởi Nguyễn Linh 17/07/2018

y=x3+3x2+3(m+1)x+1,tìm tất cả giá trị dương của m để  y=x-2 cắt đồ thị hàm số  tại 3 điểm phân biệt A<B<Csao cho B là trung điểm AC biết điểm A có hoành độ bằng -1

Câu trả lời (0)

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan