Nguyễn Linh's Profile

Nguyễn Linh

Nguyễn Linh

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 0
Điểm 3
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (3)

 • Nguyễn Linh đã đặt câu hỏi: giups minhf vowis Cách đây 1 năm

  y= x^3=2(2m+1)x^2+mx-m. Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của m để đường thẳng d: y=-2x-2 cắt đths tại 3 điểm phân biệt có hoành đô x1, x2, x3 sao cho x1^2+x2^2+x3^2<=17

 • Nguyễn Linh đã đặt câu hỏi: giúp mình với Cách đây 1 năm

  y= x^3+(m-2)x^2+4m. Số giá trị của m để đồ thị cắt trục hoành tại 3 điểm phan biêt A(-2;0) sao chop AB^2+BC^2=12

 • Nguyễn Linh đã đặt câu hỏi: toán 12 chương 1 Cách đây 1 năm

  y=x3+3x2+3(m+1)x+1,tìm tất cả giá trị dương của m để  y=x-2 cắt đồ thị hàm số  tại 3 điểm phân biệt A<B<Csao cho B là trung điểm AC biết điểm A có hoành độ bằng -1

Điểm thưởng gần đây (3)

 • Nguyễn Linh: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 1 năm
 • Nguyễn Linh: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 1 năm
 • Nguyễn Linh: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 1 năm