AMBIENT

Tìm hệ số của x^5 trong khai triển (x+1)^4

bởi Thanh Huệ 21/11/2018

 

Tìm hệ số của x^5 trong khau triển (x+1)^4

 

ADSENSE

Câu trả lời (5)

 • Hệ số cua xtrong khai triển đó bằng 0 nhé

  Vì nếu dùng hằng đẳng thức hay nhị thức newton thì bậc cao nhất của khai triển trên là bậc 4

  bởi Antlee Lan Anh 21/11/2018
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • are you kidding me?

  bởi Lê Chiến 21/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Với x(12x)5 chứa x5 \Leftrightarrow Tìm hệ số của số hạng chứa x4của (12x)5
  Số hạng tổng quát C5k(2)kxk chứa x4k=4 \Rightarrow Hệ số : C54.(2)4=80

  Với x2(1+3x)10 chứa x5 \Leftrightarrow Tìm hệ số của số hạng chứa x3 của (1+3x)10

  Số hạng tổng quát C10i.3i.xi chứa x3i=3
  \Rightarrow Hệ số : C103.33=3240

  \Rightarrow Hệ số chứa x5 trong khai triển đa thức là