YOMEDIA
UREKA

Hàm số \(y = \frac{{{x^2} + x + 1}}{{x + 1}}\) có đạo hàm cấp 5 bằng:

Hàm số \(y = \frac{{{x^2} + x + 1}}{{x + 1}}\) có đạo hàm cấp 5 bằng:

A. \({y^{(5)}} = - \frac{{120}}{{{{(x + 1)}^6}}}\)

B. \({y^{(5)}} = \frac{{120}}{{{{(x + 1)}^6}}}\)

C. \({y^{(5)}} = \frac{1}{{{{(x + 1)}^6}}}\)

D. \({y^{(5)}} = - \frac{1}{{{{(x + 1)}^6}}}\)

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

  • Ta có

    \(\begin{array}{l} y = x + \frac{1}{{x + 1}} \Rightarrow y' = 1 - \frac{1}{{{{\left( {x + 1} \right)}^2}}}\\ \Rightarrow y'' = 0 - \frac{{ - 2(x + 1)}}{{{{(x + 1)}^4}}} = \frac{2}{{{{(x + 1)}^3}}}\\ \Rightarrow {y^{(3)}} = 2.\frac{{ - 3{{(x + 1)}^2}}}{{{{(x + 1)}^6}}} = \frac{{ - 6}}{{{{(x + 1)}^4}}}\\ \Rightarrow {y^{(4)}} = - 6.\frac{{ - 4{{(x + 1)}^3}}}{{{{(x + 1)}^8}}} = \frac{{24}}{{{{(x + 1)}^5}}}\\ \Rightarrow {y^{(5)}} = 24.\frac{{ - 5.{{(x + 1)}^4}}}{{{{(x + 1)}^{10}}}} = \frac{{ - 120}}{{{{(x + 1)}^6}}} \end{array}\)

    Đáp án: A

      bởi Nguyễn Phương Khanh 18/03/2023
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
NONE

Các câu hỏi mới

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF