YOMEDIA
NONE

Tìm tọa độ tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABE

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hình chữ nhật ABCD. Qua B kẻ đường thẳng vuông góc với AC tại H. Gọi E, F, G lần lượt là trung điểm của các đoạn thẳng CH, BH và AD. Biết rằng

\(E(\frac{17}{5};\frac{29}{5}),F(\frac{17}{5};\frac{9}{5})\) và G(1; 5).

1) Tìm tọa độ điểm A.

2) Tìm tọa độ tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABE.

Theo dõi Vi phạm
ATNETWORK

Trả lời (1)

 • Hình vẽ:

  1) Ta có EF là đường trung bình của ΔBCH nên \(2\overrightarrow{EF}=\overrightarrow{CB}\)

   

  Mặt khác: \(\overrightarrow{CB}=\overrightarrow{DA}=2\overrightarrow{GA}\)

  \(\Rightarrow \overrightarrow{EF}=\overrightarrow{GA}\)

  A (x; y) ta có: \(\overrightarrow{EF}=\overrightarrow{GA}\)

  \(\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix}x-1=0 \\y-5=-4 \end{matrix}\right.\Leftrightarrow A(1;1)\)

  2) Do EF // BC, AH ⊥ BC nên EF ⊥AB,

  Từ giả thiết ta có: BH ⊥AC

  =>E là trực tâm của ΔABE. Khi đó B là giao điểm của đường thẳng BH với đường thẳng đi qua A vuông góc với EF.

  Ta có: \(\overrightarrow{EF}(0;-4)\) nên đường thẳng đi qua A vuông góc với EF có phương trình:

  \(0(x-1)-4(y-1)=0\)

  \(\Leftrightarrow y=1\)

  Phương trình đường thẳng BH vuông góc với AE là:

  \(\frac{12}{5}(x-\frac{17}{5})+\frac{24}{5}(y-\frac{9}{5})=0\)

  \(\Leftrightarrow x+3y-7=0\)

  Vậy tọa độ điểm B là nghiệm của hệ PT:

  \(\left\{\begin{matrix}y=1 \\x+2y-7=0 \end{matrix}\right.\Leftrightarrow B(5;1)\)

  Gọi O (x; y) là tâm đường tròn ngoại tiếp ΔABE; kẻ đường kính EK.

  Ta có tứ giác AKBF là hình bình hành, khi đó 2 đường chéo KF và AB cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường. Ta có I (3; 1)

  Mặt khác O là trung điểm của EK, suy ra IO là đường trung bình của ΔEFK

  Hay \(\overrightarrow{OI}=\frac{1}{2}\overrightarrow{EF}\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix}3-x=0 \\1-y=-2 \end{matrix}\right.\Leftrightarrow 0(3;3)\)

  Vậy tọa độ tâm đường tròn ngoại tiếp ΔABE là O (3; 3)

    bởi Đặng Ngọc Trâm 09/02/2017
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
NONE

Các câu hỏi mới

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON