ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Choose the word in each group that has different pronunciation: A. hour B. hurry C. hat

Mọi người giúp mình với, minh đang cần gấp, xin cảm ơn ạ

I. Choose the word in each group that has the inclined part pronounced differently from the rest

1. A. (h)our B. (h)urry C. (h)at

2. A. sc(h)ool B. was(h) C. pus(h) D. publis(h)

3. A. (c)ourse B. (c)ity C. (c)ard D. (c)ook

4. A. r(e)putation B. w(e)ll C. f(ee)l D. b(e)ll

5. A. histor(y) B. scener(y) C. centur(y) D. dr(y)

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (3)

 
 
 
 • I. Choose the word in each group that has the inclined part pronounced differently from the rest

  1. A. (h)our B. (h)urry C. (h)at

  2. A. sc(h)ool B. was(h) C. pus(h) D. publis(h)

  3. A. (c)ourse B. (c)ity C. (c)ard D. (c)ook

  4. A. r(e)putation B. w(e)ll C. f(ee)l D. b(e)ll

  5. A. histor(y) B. scener(y) C. centur(y) D. dr(y)

    bởi Lương Nhân 15/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1.A.         2.A.            3.B.               4.C.         5.D

    bởi Lê An 16/01/2019
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • 1, A hour

  2, A school

  3, B city

    bởi Tuyền Khúc 20/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

YOMEDIA
1=>1