AMBIENT

Chia tính từ trong ngoặc

bởi Võ Thị Quỳnh Như 22/04/2018

1. my sister is.........than I. (old)

2. Nam is........ than ba. He is the ........ boy in VietNam (short)

RANDOM

Câu trả lời (22)

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>