Nakamori Aoko's Profile

Nakamori Aoko

Nakamori Aoko

11/10/2004

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 12
Điểm 60
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (12)

 • Nakamori Aoko đã trả lời trong câu hỏi: helf me ! cảm ơn vì đã giúp đỡ Cách đây 1 năm

  Cây tre là một biểu tượng của đất nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam. Cây tre là hình ảnh giống với người Việt Nam:thẳng thắn, bất khuất, dũng cảm, dẻo dai,...(bạn đọc bài cây tre Việt Nam SGK Ngữ văn lớp 6 HKIIlà sẽ hiểu)

 • Nakamori Aoko đã trả lời trong câu hỏi: so sánh hơn Cách đây 1 năm

  more

 • Nakamori Aoko đã trả lời trong câu hỏi: Viết lại những câu sau Cách đây 1 năm

  1.You are on the street.

  2.He is in the city

  3.Mr.Nam is in Vietnam

 • Nakamori Aoko đã trả lời trong câu hỏi: Viết lại những câu sau Cách đây 1 năm

  1.You are on the street.

  2.He is in the city

  3.Mr.Nam is in Vietnam

 • Nakamori Aoko đã trả lời trong câu hỏi: Viết lại những câu sau Cách đây 1 năm

  1.You are on the street.

  2.He is in the city

  3.Mr.Nam is in Vietnam

 • Nakamori Aoko đã trả lời trong câu hỏi: Viết lại những câu sau Cách đây 1 năm

  1.You are on the street.

  2.He is in the city

  3.Mr.Nam is in Vietnam

 • Nakamori Aoko đã trả lời trong câu hỏi: Viết lại những câu sau Cách đây 1 năm

  1.You are on the street.

  2.He is in the city

  3.Mr.Nam is in Vietnam

 • Nakamori Aoko đã trả lời trong câu hỏi: Viết lại những câu sau Cách đây 1 năm

  1.You are on the street.

  2.He is in the city

  3.Mr.Nam is in Vietnam

 • Nakamori Aoko đã trả lời trong câu hỏi: Viết lại những câu sau Cách đây 1 năm

  1.You are on the street.

  2.He is in the city

  3.Mr.Nam is in Vietnam

 • Nakamori Aoko đã trả lời trong câu hỏi: Viết lại những câu sau Cách đây 1 năm

  1.You are on the street.

  2.He is in the city

  3.Mr.Nam is in Vietnam

Điểm thưởng gần đây (12)

 • Nakamori Aoko: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
 • Nakamori Aoko: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
 • Nakamori Aoko: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
 • Nakamori Aoko: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
 • Nakamori Aoko: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
 • Nakamori Aoko: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
 • Nakamori Aoko: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
 • Nakamori Aoko: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
 • Nakamori Aoko: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
 • Nakamori Aoko: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm