ON
ADMICRO
VIDEO

Supply the correct form of the words in brackets: Mr.Minh drivers.................He rarely has accident (CARE)

I.Supply the correct form of the words in brackets:

1. Mr.Minh drivers.................He rarely has accident (CARE)

2.The ball was followed with great...............(EXCITE)

3.The weather yesterday was...........hot (EXTREME)

4.We should make our schoolyard more ..............(ATTRACT)

5.These flowers look .................(NATURE)

6.Children need to have a good..................(EDUCATE)

7.The village i very quiet and................(PEACE)

8.Tom is very intelligent. He can................answer these questions( EASE)

9. Please confirm the time of your..............(ARRIVE)

10.She live ..................although she is very rich ( HAPPY)

Theo dõi Vi phạm
VDO.AI

Trả lời (1)

 
 
 
 • I.Supply the correct form of the words in brackets:

  1. Mr.Minh drives........carefully.........He rarely has accident (CARE)

  2.The ball was followed with great........excitement.......(EXCITE)

  3.The weather yesterday was......extremely.....hot (EXTREME)

  4.We should make our schoolyard more ........attractive......(ATTRACT)

  5.These flowers look ........natural.........(NATURE)

  6.Children need to have a good.........education.........(EDUCATE)

  7.The village i very quiet and........peaceful........(PEACE)

  8.Tom is very intelligent. He can........easily........answer these questions( EASE)

  9. Please confirm the time of your........arrival......(ARRIVE)

  10.She live ..........unhappily........although she is very rich ( HAPPY)

    bởi Hoàng Hà 03/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
AMBIENT

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

AMBIENT
1=>1