ADMICRO
UREKA

Deaf - mutes can .............. speak ............. hear a, both ... and b, not only ... but also c, neither ... nor d, either ... or

CHOOSE THE MOST SUITABLE WORDS OR PHRASES TO FILL THE BLANKS :

1, Deaf - mutes can .............. speak ............. hear

a, both ... and b, not only ... but also c, neither ... nor d, either ... or

2, Alexander graham bell was born ............. march 3, 1847

a, in b, on c, at d, during

3, They .......... from Canada to America to find work

a, left b, immigrated c, came d, emigrated

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • CHOOSE THE MOST SUITABLE WORDS OR PHRASES TO FILL THE BLANKS :

  1, Deaf - mutes can .............. speak ............. hear

  a, both ... and b, not only ... but also c, neither ... nor d, either ... or

  2, Alexander graham bell was born ............. march 3, 1847

  a, in b, on c, at d, during

  3, They .......... from Canada to America to find work

  a, left b, immigrated c, came d, emigrated

    bởi le hong vo vo 03/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF