Câu này nghĩa là gì?

bởi Trà My ngày 21/01/2018

You have been flopping around just short of working hard

Câu trả lời (1)

  • bạn đang xoay vòng với mớ công việc bận rộn

    bởi Thanh Nguyên ngày 22/01/2018
    Like (0)
Gửi câu trả lời Hủy

 

Được đề xuất cho bạn

Các câu hỏi có liên quan