Câu này nghĩa là gì?

bởi Trà My ngày 08/01/2018

 If you're copying them, you should pay them back with interest

Câu trả lời (1)

  • Nếu bạn đang bắt chước ai đó, bạn nên thực hiện giống họ bằng sự đam mê.

    (Mình nghĩ là như vậy tùy thuộc ngữ cảnh nữa)

    bởi Mai Thuy ngày 09/01/2018
    Like (1)
Gửi câu trả lời Hủy

 

Được đề xuất cho bạn

Các câu hỏi có liên quan