ON
ADMICRO
VIDEO

Câu phát biểu 1.Mrs Lan said:"All the student will

Câu phát biểu

1.Mrs Lan said:"All the student will have an assignment"

2.Nam said to Lan:"You can borrow this book frm the library"

3.The student said:"I have to ty best to win the scholarship"

4.Allen said:"I may vissit my grandmother tomorrow"

5.Brian said:"She doesn't buy this book"

6.Mary and Trang said:"We didn't buy these book yesterday"

7.Robert said to Ann:"I can help you"

8.She said to him:"I am going to bring you a cake tonight"

9.Mrs Lan said to her son:"I have to do a lot of housework"

10.Trang said to her father:"I will come back home next week"

11.My pen pal sai:"It is raining all day here"

12.Mrs Green said:"I must clean the house"

13.Carol told her mother:"I have already done my homework"

14.She said:"I met her yesterday"

15.He said to him:"I can't speak English"

16.She said to him:"I live here with my preants"

17.The childent sai to their mother:"We went swimming yesterday"

18.The teacher said:"You will have a test tomorow"

19.The police said to us:"You can't park your car here"

20.He said,"I like this song"

He said

21."I will go home tomorrow,"said Tom

Tom

Theo dõi Vi phạm
VDO.AI

Trả lời (1)

 
 
 
 • Câu phát biểu

  1.Mrs Lan said:"All the student will have an assignment"

  mrs lan said all the student would have an assignment

  2.Nam said to Lan:"You can borrow this book frm the library"

  nam said to lan she could borrow that book from the library

  3.The student said:"I have to ty best to win the scholarship"

  the student said he sad to try best to win the scholarship

  4.Allen said:"I may vissit my grandmother tomorrow"

  allen said he might visit his grandmother the next day

  5.Brian said:"She doesn't buy this book"

  brian said she didn't buy this book

  6.Mary and Trang said:"We didn't buy these book yesterday"

  mary and trang said they hadn't bought those book the previous day

  7.Robert said to Ann:"I can help you"

  robert said to ann he could help her

  8.She said to him:"I am going to bring you a cake tonight"

  she said to him she was going to bring him a cake that night

  9.Mrs Lan said to her son:"I have to do a lot of housework"

  mrs lan said to her son she had to do a lot of homework

  10.Trang said to her father:"I will come back home next week"

  trang said to her father she would come back home the following week

  11.My pen pal sai:"It is raining all day here"

  my pen pal said it was raining all day there

  12.Mrs Green said:"I must clean the house"

  mrs green said he had to clean the house

  13.Carol told her mother:"I have already done my homework"

  carol told her mother she had already done her homework

  14.She said:"I met her yesterday"

  she said she had met her the previous day

  15.He said to him:"I can't speak English"

  he said to him he couldn't speak english

  16.She said to him:"I live here with my preants"

  she said to him she lived there with her parents

  17.The childent sai to their mother:"We went swimming yesterday"

  the children said to their mother they had gone swimming the previous day

  18.The teacher said:"You will have a test tomorow"

  the teacher said we would have a test the next day

  19.The police said to us:"You can't park your car here"

  the police said to us we couldn't park our car there

  20.He said,"I like this song"

  He said he liked that song

  21."I will go home tomorrow,"said Tom

  Tom said he would go home the following day

    bởi Nguyễn Thùy Vân 03/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
AMBIENT

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

AMBIENT
1=>1