AMBIENT

..... to the language center when I saw you yesterday morning? ( chọn vài giải thích đáp án )

bởi Trai Nam 01/05/2018

A have you home 

B had you gone 

C did you go 

D were you going

ADSENSE

Câu trả lời (11)

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>