YOMEDIA
VIDEO

Tính tỉ lệ %Nu biết A1 = T2 = 10%, G1 = X2 = 35% và A2 = T1 = 25%

tên mạch thứ nhất của gen có 10% adnin và 35% guanin. trên mạch thứ 2 của gen có 25% adenin, và 450 guanin
a) tính tỉ lệ % và số lượng từng loại nucleotit trên mỗi macahj gen
b) tính tỉ lệ % và sso lương từng loại nucleotit của cả gen

Theo dõi Vi phạm
RANDOM

Trả lời (1)

 
 
 
 • a. Mạch 1 của gen có:

  A1 = T2 = 10%

  G1 = X2 = 35%

  + Mạch 2 của gen có:

  A2 = T1 = 25%

  G2 = X1 = 450 nu

  Suy ra: %X1 = %G2 = 100% - (%A1 + %T1 + %G1) = 30%

  Số nu của mạch 2 là: (450 : 30%) = 1500 nu

  + Số nu mỗi loại của từng mạch là:

  A1 = T2 = 10% . 1500 = 150 nu

  T1 = A2 = 25% . 1500 = 375 nu

  G1 = X2 = 35% . 1500 = 525 nu

  b.

  + Ta có: %A = %T = (%A1 + %A2) : 2 = (10% + 25%) : 2 = 17.5%

  %G = %X = 50% - 17.5% = 32.5%

  + Số nu mỗi loại của gen là:

  A = T = A1 + A2 = 150 + 375 = 525 nu

  G = X = G1 + G2 = 450 + 525 = 975 nu

    bởi Bùi Thị Ngọc Ánh 01/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1