YOMEDIA
VIDEO

Tính số lượng A, T, G, X ở mạch 1 và mạch 2 biết X = 738 nu, T - A = 20% và G = 2X

Một gen có 738 nu loại X , mạch 1 của gen có hiệu số giữa nu loại T và A là 20% , có G = 2X. Mạch 2 có tổng số nu loại G cà X là 60%. tính số lượng A, T, G, X ở mạch 1 và mạch 2

Theo dõi Vi phạm
RANDOM

Trả lời (1)

 
 
 
 • Xét mạch 1:

  \(\left\{{}\begin{matrix}A_1-T_1=0,2.n\left(1\right)\\G_1=2X_1\end{matrix}\right.\)

  Ta lại có gen có 738 nu loại X

  \(\Rightarrow X=X_1+G_1=3X_1=738\)

  \(\Rightarrow G_2=X_1=246\)

  Xét mạch 2:

  Ta có \(G_1=X_2=738-X_1=492\)

  \(G_2+X_2=0,6n\left(3\right)\)

  \(\Rightarrow n=\dfrac{738}{60\%}=1230\)

  \(\Rightarrow A_1+T_1=1230-738=492\left(2\right)\)

  Từ (1) và (2) ta có hệ: \(\left\{{}\begin{matrix}T_1-A_1=246\\T_1+A_1=492\end{matrix}\right.\)

  \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}T_1=A_2=369\\A_1=T_2=123\end{matrix}\right.\)

  Tới đây tự kết luận nhé

    bởi Kiều Trịnh Phúc Tấn 01/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1