YOMEDIA
VIDEO

Tính L và số Nu biết C = 360

Một phân tử ADN có 360 chu kì xoắn, trên một mạch đơn của phân tử này có các nucleotit loại A, T, G, X lần lượt tỉ lệ với 1, 2, 3, 4.

a) Chiều dài của phân tử ADN là bao nhiêu micromet?

b) Tính số nucleotit mỗi loại trên mạch đơn và của phân tử ADN?

Theo dõi Vi phạm
RANDOM

Trả lời (1)

 
 
 
 • tổng số Nu của gen: N = 20 x C = 20 x 360 = 7200 Nu

  a. chiều dài của gen = (N/2)x3,4 = (7200/2)x3,4 = 12240 Angtrong = 12240 x 10^4 micromet.

  b. theo đề A1:T1:G1:X1 = 1:2:3:4 => A1 = 2A1/10 = 3A1/10 = 4A1/10

  * Số Nu mỗi loại trên mạch đơn:

  A1 = T2 = 3600 Nu

  T1 = A2 = 2.3600/10 = 720 Nu

  X1 = G2 = 3.3600/10 = 1080 Nu

  G1 = X2 = 4.3600/10 = 1440 Nu

  * số Nu từng loại của gen:

  A = T = A1+A2 = 4320 Nu

  G = X = X1+X2 = 2520 Nu

    bởi Chảnh Quốc Dân 01/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1