YOMEDIA

Động vật nguyên sinh có những đặc điểm chung gì ?

bởi What is my name? 09/07/2019

Động vật nguyên sinh có những đặc điểm chung gì ?

ADSENSE

Câu trả lời (21)

 • – Cơ thể chỉ là một tế bào đảm nhiệm mọi chức năng sống;
  – Dị dưỡng chủ yếu bằng cách dị dưỡng, di chuyển bằng chân giả, lông bơi hay roi hơi hoặc tiêu giám. Sinh sản vô tính theo kiêu phân đôi và hữu tính bằng cách tiết hoq

  bởi Đinh Trí Dũng 10/07/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • -Cấu tạo từ một tế bào đảm nhận mọi hoạt động sống

  -Sinh sản vô tính bằng hình thức phân đôi

  -Dinh dưỡng kiểu dị dưỡng

  -Di chuyển bằng roi,lông bơi,chân giả hoặc không có

  bởi Chanh Leo 10/07/2019
  Like (4) Báo cáo sai phạm
 • Cơ thể có kích thước hiển vi. - Chỉ có một tế bào nhưng đảm nhận mọi chức năng sống. - Dinh dưỡng chủ yếu là dị dưỡng. - Sinh sản vô tính theo kiểu phân đôi.

  bởi Linh Trần 10/07/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Cấu tạo từ một tế bào đảm nhận mọi hoạt động sống

  -Sinh sản vô tính bằng hình thức phân đôi

  -Dinh dưỡng kiểu dị dưỡng

  -Di chuyển bằng roi,lông bơi,chân giả hoặc không có

  bởi Vua Ảo Tưởng 15/07/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 •  - Cơ thể chỉ là một tế bào đảm nhiệm mọi chức năng sống; - Dị dưỡng, di chuyển bằng chân giả, lông bơi hay roi hơi hoặc tiêu giám. - Sinh sản vô tính theo kiêu phân đôi

  bởi . Tps . 04/08/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Sinh sản vô tính theo Kiểu phân đôi
  bởi Nhi Lê 07/08/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Đặc điểm chung của động vật nguyên sinh: - Cơ thể chỉ là một tế bào đảm nhiệm mọi chức năng sống; - Dị dưỡng, di chuyển bằng chân giả, lông bơi hay roi hơi hoặc tiêu giám. - Sinh sản vô tính theo kiêu phân đôi. Câu 2: Hãy kể tên một số động vật nguyên sinh có lợi trong ao nuôi cá

  Kết quả hình ảnh cho Động vật nguyên sinh có những đặc điểm chung gì ?

  .

  bởi hiroki natsumy 11/08/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • - Cơ thể có kích thước hiển vi, chỉ là 1 tế vào nhưng có thể đảm nhận mọi chức năng sống, dinh dưỡng chủ yếu là dị dưỡng, sinh sản vô tính theo kiểu phân đôi
  bởi Minh Lilly Nguyễn 15/08/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • - Là tế bào nhân sơ

  - Chưa có màng nhân

  - Vật chất di truyền là ARN hoặc ADN
  - Thành tế bào là murein ( thông thường )

  - Dị dưỡng, sống di chuyển 

  - Sinh sản phân đôi trực phân, nảy chồi hoặc hình thành bào tử

  - Là cơ thể đơn bào

  - Tốc độ trao đổi chất nhanh do kích thước tế bào bé

  bởi Phan Giang 25/09/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Đặc điểm chung của động vật nguyên sinh là:

  -Cơ thể đơn bào

  -Có kích thước hiển vi

  -Dinh dưỡng chủ yếu bằng cách dị dưỡng

  -Cơ quan di chuyển đơn giản

  -Sinh sản vô tính bằng cahs phân đôi

  bởi VÕ QUỐC BẢO 26/12/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Đặc điểm về cấu tạo Giới Động vật gồm những sinh vật nhân thực, đa bào, cơ thể gồm nhiều tế bào phân hoá thành các mô, các cơ quan và hệ cơ quan khác nhau. Đặc biệt là động vật có hệ cơ quan vận động và hệ thần kinh. 

  bởi Huất Anh Lộc 27/12/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • - Cơ thể có kích thước hiển vi

  - Cơ thể chỉ là một tế bào nhưng đảm nhiệm mọi chức năng sống

  - Cơ quan di chuyển đơn giản (roi, lông bơi, chân giả) hoặc tiêu giảm

  - Dinh dưỡng phần lớn dị dưỡng

  - Sinh sản vô tính theo kiểu phân đôi

  bởi Lương Trọng Quý 27/12/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA