Động vật nguyên sinh có những đặc điểm chung gì ?

bởi What is my name? 09/07/2019

Động vật nguyên sinh có những đặc điểm chung gì ?

Câu trả lời (10)

 • Đặc điểm chung của ngành ĐVNS:

  -         Cơ thể có kích thước hiển vi.

  -         Chỉ có một tế bào nhưng đảm nhận mọi chức năng sống.

  -         Dinh dưỡng chủ yếu là dị dưỡng.

  -         Sinh sản vô tính theo kiểu phân đôi.

  bởi [PR] Sammer 09/07/2019
  Like (8) Báo cáo sai phạm
 • – Cơ thể chỉ là một tế bào đảm nhiệm mọi chức năng sống;
  – Dị dưỡng chủ yếu bằng cách dị dưỡng, di chuyển bằng chân giả, lông bơi hay roi hơi hoặc tiêu giám. Sinh sản vô tính theo kiêu phân đôi và hữu tính bằng cách tiết hoq

  bởi Đinh Trí Dũng 10/07/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • -Cấu tạo từ một tế bào đảm nhận mọi hoạt động sống

  -Sinh sản vô tính bằng hình thức phân đôi

  -Dinh dưỡng kiểu dị dưỡng

  -Di chuyển bằng roi,lông bơi,chân giả hoặc không có

  bởi Công Hi Lược 10/07/2019
  Like (2) Báo cáo sai phạm
 • Cơ thể có kích thước hiển vi. - Chỉ có một tế bào nhưng đảm nhận mọi chức năng sống. - Dinh dưỡng chủ yếu là dị dưỡng. - Sinh sản vô tính theo kiểu phân đôi.

  bởi Trần Thị Hoàng Ngân 10/07/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Cấu tạo từ một tế bào đảm nhận mọi hoạt động sống

  -Sinh sản vô tính bằng hình thức phân đôi

  -Dinh dưỡng kiểu dị dưỡng

  -Di chuyển bằng roi,lông bơi,chân giả hoặc không có

  bởi Vua Ảo Tưởng 15/07/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Đặc điểm chung của ngành ĐVNS:

  -         Cơ thể có kích thước hiển vi.

  -         Chỉ có một tế bào nhưng đảm nhận mọi chức năng sống.

  -         Dinh dưỡng chủ yếu là dị dưỡng.

  -         Sinh sản vô tính theo kiểu phân đôi.

  bởi Lê Cảnh Nhật Minh 24/07/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Kích thước hiển vi
  bởi Phan Nhi 24/07/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Dinh dưỡng là dị dưỡng
  bởi Phan Nhi 24/07/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Sinh sản vô tính theo kiểu phân đôi
  bởi Phan Nhi 24/07/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • SGK
  bởi Phan Nhi 24/07/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan