ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Đặc điểm chung và vai trò của lớp Thú?

Nêu đặc điểm chung của lớp Thú, vai trò của lớp Thú

Theo dõi Vi phạm
VDO.AI

Trả lời (14)

 
 
 
 • + Đặc điểm chung:
  _ Là động vật có xương sống, có tổ chức cơ thể cao nhất
  _ Có hiện tượng thai sinh và nuôi con bằng sữa mẹ
  _ Toàn thân phủ lông mao, bộ răng phân hóa gồm: răng cửa, răng nanh, răng hàm
  _ Tim 4 ngăn, và là động vật hằng nhiệt
  _ Bộ não phát triển, thể hiện rõ ở bán cầu não và tiểu não
  + Vai trò:
  _ Có vai trò cung cấp thực phẩm, sức khoẻ, làm dược liệu, làm đồ mĩ nghệ, là đối tượng thí nghiệm sinh học và tiêu diệt các loài gặm nhấm co hại
  _ Các biện pháp bảo vệ môi trường sống:
  + Bảo vệ các động vật hoang dã
  + Xây dựng khu bảo tồn động vật
  + Tổ chức chăn nuôi các loài thú có giá trị kinh tế.

    bởi Lưu Gia Huy 10/03/2019
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • + Đặc điểm chung:
  _ Là động vật có xương sống, có tổ chức cơ thể cao nhất
  _ Có hiện tượng thai sinh và nuôi con bằng sữa mẹ
  _ Toàn thân phủ lông mao, bộ răng phân hóa gồm: răng cửa, răng nanh, răng hàm
  _ Tim 4 ngăn, và là động vật hằng nhiệt
  _ Bộ não phát triển, thể hiện rõ ở bán cầu não và tiểu não
  + Vai trò:
  _ Có vai trò cung cấp thực phẩm, sức khoẻ, làm dược liệu, làm đồ mĩ nghệ, là đối tượng thí nghiệm sinh học và tiêu diệt các loài gặm nhấm co hại
  _ Các biện pháp bảo vệ môi trường sống:
  + Bảo vệ các động vật hoang dã
  + Xây dựng khu bảo tồn động vật
  + Tổ chức chăn nuôi các loài thú có giá trị kinh tế.

    bởi no name 10/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • + Đặc điểm chung:
  _ Là động vật có xương sống, có tổ chức cơ thể cao nhất
  _ Có hiện tượng thai sinh và nuôi con bằng sữa mẹ
  _ Toàn thân phủ lông mao, bộ răng phân hóa gồm: răng cửa, răng nanh, răng hàm
  _ Tim 4 ngăn, và là động vật hằng nhiệt
  _ Bộ não phát triển, thể hiện rõ ở bán cầu não và tiểu não
  + Vai trò:
  _ Có vai trò cung cấp thực phẩm, sức khoẻ, làm dược liệu, làm đồ mĩ nghệ, là đối tượng thí nghiệm sinh học và tiêu diệt các loài gặm nhấm co hại
  _ Các biện pháp bảo vệ môi trường sống:
  + Bảo vệ các động vật hoang dã
  + Xây dựng khu bảo tồn động vật
  + Tổ chức chăn nuôi các loài thú có giá trị kinh tế.

    bởi Trần Thị Thương Thương 10/03/2019
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • Đặc điểm chung của thú:

  - Thú là động vật có xương sống có tổ chức cao nhất.

  - Có hiện tượng thai sinh và nuôi con bằng sữa mẹ.

  - Có bộ lông mao bao phủ cơ thể.

  - Bộ răng phân hóa thành răng cửa, răng nanh và răng hàm.

  - Tim 4 ngăn.

  - Bộ não phát triển thể hiện rõ ở bán cầu não và tiểu não.

  - Là động vật hằng nhiệt.

   

    bởi Vũ Quốc An 14/03/2019
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • + Đặc điểm chung:
  _ Là động vật có xương sống, có tổ chức cơ thể cao nhất
  _ Có hiện tượng thai sinh và nuôi con bằng sữa mẹ
  _ Toàn thân phủ lông mao, bộ răng phân hóa gồm: răng cửa, răng nanh, răng hàm
  _ Tim 4 ngăn, và là động vật hằng nhiệt
  _ Bộ não phát triển, thể hiện rõ ở bán cầu não và tiểu não
  + Vai trò:
  _ Có vai trò cung cấp thực phẩm, sức khoẻ, làm dược liệu, làm đồ mĩ nghệ, là đối tượng thí nghiệm sinh học và tiêu diệt các loài gặm nhấm co hại
  _ Các biện pháp bảo vệ môi trường sống:
  + Bảo vệ các động vật hoang dã
  + Xây dựng khu bảo tồn động vật
  + Tổ chức chăn nuôi các loài thú có giá trị kinh tế.

    bởi Thánh Bảo 14/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • + Đặc điểm chung:
  _ Là động vật có xương sống, có tổ chức cơ thể cao nhất
  _ Có hiện tượng thai sinh và nuôi con bằng sữa mẹ
  _ Toàn thân phủ lông mao, bộ răng phân hóa gồm: răng cửa, răng nanh, răng hàm
  _ Tim 4 ngăn, và là động vật hằng nhiệt
  _ Bộ não phát triển, thể hiện rõ ở bán cầu não và tiểu não
  + Vai trò:
  _ Có vai trò cung cấp thực phẩm, sức khoẻ, làm dược liệu, làm đồ mĩ nghệ, là đối tượng thí nghiệm sinh học và tiêu diệt các loài gặm nhấm co hại
  _ Các biện pháp bảo vệ môi trường sống:
  + Bảo vệ các động vật hoang dã
  + Xây dựng khu bảo tồn động vật
  + Tổ chức chăn nuôi các loài thú có giá trị kinh tế.

    bởi Saluja Alibaba 15/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Đặc điểm chung của lớp Thú:

  -Là động vật có xương sống,có tổ chức cơ thể cao nhất.

  -Cơ thể có lông mao bao phủ.

  -Có hiện tượng thai sinh và nuôi con bằng sữa mẹ.

  -Bộ răng phân hoá: Răng cửa, răng năng, răng hàm.

  -Hô hấp bằng phổi.

  -Tim có 4 ngăn, có 2 vòng tuần hoàn, máu đi nuôi cơ thể là máu đỏ tươi.

  -Bộ não có bán cầu não và tiểu não phát triển.

  -Là động vật hằng nhiệt.

  Vai trò của lớp Thú:

  \astCó lợi:

  -Cung cấp thực phẩm, sức kéo.

  -Cung cấp nguồn dược liệu quý.

  -Nguyên liệu làm đồ mĩ nghệ, đồ trang trí.

  -Tiêu diệt côn trùng, động vật gây hại cho nông nghiệp, lâm nghiệp.

  -Làm vật thí nghiệm.

  -Phục vụ du lich, giải trí.

  \astCó hại:

  -Loài gặm nhấm gây hại cho nông nghiệp và lâm nghiệp.

  -Một số động vật hoang dã mang vi sinh vật gây bệnh cho người.

    bởi FF- Misha 22/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • -Đặc điểm chung của lớp thú

  + Là  lớp động vật có xương sống có tổ chức cao nhất

  + Có hiện tượng thai sinh và nuôi con bằng sữa mẹ

  + Có bộ lông mao bao phủ cơ thể

  + Bộ răng phân hóa thành răng cửa, răng nanh, răng hàm

  +Tim có bốn ngăn, bộ não phát triển thể hiện rõ ở tiểu não và bán cầu não

  +Là động vật hằng nhiệt

  - Vai trò của lớp thú

  + Cung cấp thực phẩm, sức kéo

  + Cung cấp nguồn dược liệu quý

  +Cung cấp nguyên liệu để làm những đồ mĩ nghệ

  +Làm vật thí nghiệm

  + Tiêu diệt gặm nhấm có hại cho nông nghiệp và lâm nghiệp

    bởi Bùi Thị Bích Vy 23/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • đặc điểm chung của lớp thú là:-sống có tổ chức nhất 

                                              -có lông mao,nuôi con bằng sữa và thai sinh 

                                              -bộ răng phân hóa thành 3 loại:răng hàm, răng nanh,răng cửa 

                                              -bộ não phát triển,là đ/vật hằng nhiệt 

  vai trò cung cấp thực phẩm ,sức kéo ,dược liệu phục vụ ,mĩ nghệ ,nguyên liệu thí nghiệm 

  tiêu diệt găm nhắm 

  phục vụ du lịch,giải trí 

    bởi Trần Trung Anh 24/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • # Đặc điểm chung         

  - Là lớp động vật có tổ chức cao nhất

  - Có hiện tượng thai sinh và nuôi con bằng sữa mẹ   

  - Có bộ lông mao bao bọc ngoài cơ  

  - Bộ răng phân hoá thành 3 loại : răng cửa, răng nanh, răng hàm.  

  - Cơ quan tuần hoàn   

  + Tim 4 ngăn: 2 tâm nhĩ, 2 tâm thất

  + 2 vòng tuần hoàn

  + Nửa trái chứa máu đỏ tươi

  + Bộ não phát triển đặc biệt là bán cầu não và tiểu não

  + Là động vật hằng nhiệt

  # Vai trò

  - Là nguồn cung cấp thực phẩm : trâu,bò,lợn,dê,cừu,thỏ 

  - Cung cấp sức kéo: trâu,bò,ngựa,voi

  - Phục vụ nghiên cứu khoa học: chuột,khỉ

  - Cung cấp dược liệu quý: gấu,hổ,hươu

  - Cung cấp đồ mĩ nghệ có giá trị: hổ,báo,voi

  - Tiêu diệt các loài gặm nhấm phục vụ nông nghiệp: mèo,mèo rừng

  - Phục vụ du lịch: voi,ngựa,bò tót

  → Cần phải bảo vệ và phát triển các loài thú cũng như môi trường sống của chúng   

  Chúc bạn học tốtlaugh             

   

    bởi Smileahihi smileahihi 26/03/2019
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • + Đặc điểm chung:
  _ Là động vật có xương sống, có tổ chức cơ thể cao nhất
  _ Có hiện tượng thai sinh và nuôi con bằng sữa mẹ
  _ Toàn thân phủ lông mao, bộ răng phân hóa gồm: răng cửa, răng nanh, răng hàm
  _ Tim 4 ngăn, và là động vật hằng nhiệt
  _ Bộ não phát triển, thể hiện rõ ở bán cầu não và tiểu não
  + Vai trò:
  _ Có vai trò cung cấp thực phẩm, sức khoẻ, làm dược liệu, làm đồ mĩ nghệ, là đối tượng thí nghiệm sinh học và tiêu diệt các loài gặm nhấm co hại
  _ Các biện pháp bảo vệ môi trường sống:
  + Bảo vệ các động vật hoang dã
  + Xây dựng khu bảo tồn động vật
  + Tổ chức chăn nuôi các loài thú có giá trị kinh t
  ế.

    bởi Nguyễn Hoài 29/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • + Đặc điểm chung:
  _ Là động vật có xương sống, có tổ chức cơ thể cao nhất
  _ Có hiện tượng thai sinh và nuôi con bằng sữa mẹ
  _ Toàn thân phủ lông mao, bộ răng phân hóa gồm: răng cửa, răng nanh, răng hàm
  _ Tim 4 ngăn, và là động vật hằng nhiệt
  _ Bộ não phát triển, thể hiện rõ ở bán cầu não và tiểu não
  + Vai trò:
  _ Có vai trò cung cấp thực phẩm, sức khoẻ, làm dược liệu, làm đồ mĩ nghệ, là đối tượng thí nghiệm sinh học và tiêu diệt các loài gặm nhấm co hại
  _ Các biện pháp bảo vệ môi trường sống:
  + Bảo vệ các động vật hoang dã
  + Xây dựng khu bảo tồn động vật
  + Tổ chức chăn nuôi các loài thú có giá trị kinh tế.

    bởi Lê Trần Khả Hân 07/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • + Đặc điểm chung:
  _ Là động vật có xương sống, có tổ chức cơ thể cao nhất
  _ Có hiện tượng thai sinh và nuôi con bằng sữa mẹ
  _ Toàn thân phủ lông mao, bộ răng phân hóa gồm: răng cửa, răng nanh, răng hàm
  _ Tim 4 ngăn, và là động vật hằng nhiệt
  _ Bộ não phát triển, thể hiện rõ ở bán cầu não và tiểu não
  + Vai trò:
  _ Có vai trò cung cấp thực phẩm, sức khoẻ, làm dược liệu, làm đồ mĩ nghệ, là đối tượng thí nghiệm sinh học và tiêu diệt các loài gặm nhấm co hại
  _ Các biện pháp bảo vệ môi trường sống:
  + Bảo vệ các động vật hoang dã
  + Xây dựng khu bảo tồn động vật
  + Tổ chức chăn nuôi các loài thú có giá trị kinh tế

    bởi Đinh Trí Dũng 07/07/2019
  Like (1) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

MGID

Các câu hỏi mới

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 809_1633914298.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ma-tk-vip/?utm_source=hoc247net&utm_medium=PopUp&utm_campaign=Hoc247Net
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)