YOMEDIA

Ở ngô, alen A quy định hạt vàng và alen a quy định hạt trắng. Một rẫy ngô có 1000 cây, mỗi cây có 2 bắp, trung bình mỗi bắp có 200 hạt. Giả sử quá trình thụ phấn thế hệ P có sự tham gia của 70% loại giao tử đực A, 30% loại giao tử đực a và 40% loại giao tử cái a, 60% loại giao tử cái A.

Tính:

a) Thành phần kiểu gen của quần thể p và số hạt ngô mỗi loại thu được.

b) Chọn ngẫu nhiên một số hạt ngô đem gieo, giả sử với số lượng lớn, tần số kiểu gen AA : Aa : aa vẫn không đổi, sự ngẫu phối xảy ra với xác suất như nhau ở mỗi loại giao tử, không có áp lực của chọn lọc và đột biến. Thành phần kiểu gen của quần thể F1 như thế nào?

c) Nếu như các thế hệ kế tiếp liên tiếp bị sâu bệnh phá hoại, đến thế hệ F9 thì quần thể đạt trạng thái cân bằng mới với tần số kiểu gen Aa gấp đôi tần số kiểu gen aa. Tính tần số của các alen A và a ở F9.

Theo dõi Vi phạm
ADMICRO

Trả lời (1)

 
 
 • a) Thành phần kiểu gen của quần thể P

  • Theo đề bài, P hình thành bởi 70% giao tử ♂ (A), 30% giao tử ♂ (a) và 40% giao tử ♀ (a), 60% giao tử ♀ (A).
  • Quần thể không thoả mãn điều kiện ngẫu phối nên không cân bằng di truyền. Lập bảng ta có:
   

  Giao tử ♂ = 0,7 A

  Giao tử ♂ = 0,3 a

  Giạo tử ♀  = 0,6 A

  0,42 AA

  0,18 Aa

  Giao tử ♀  = 0,4 a

  0,28 Aa

  0,12 aa

  → P = 0,42 AA : 0,46 Aa:0,12aa

  • Số hạt ngô mỗi loại thu được:
   • Hạt trắng kiểu gen aa chiếm 12% = 0,12 x 1000 x 2 x 200 = 48000
   • Hạt vàng kiểu gen AA, Aa chiếm 88% = 0,88 x 1000 x 2 x 200 = 352000

  b) Tần số kiểu gen giống P = 0,42 AA : 0,46 Aa : 0,12 aa cho ngẫu phối. Thành phần kiểu gen của quần thể F1

  • Tính \(p\left( A \right) = 0.42 + \frac{{0.46}}{2} = 0.65;q\left( a \right) = 0.12 + \frac{{0.46}}{2} = 0.35\)
   

  Giao tử ♂ = 0,65 A

  Giao tử ♂ = 0,35 a

  Giao tử ♀ = 0,65 A

  0,4225 AA

  0,2275 Aa

  Giao tử ♀ = 0,35 a

  0,2275 Aa

  0,1225 aa

  → F1 = 0,4225 AA : 0,4550 Aa : 0,1225 aa

  c) Thế hệ F9 quần thể đạt trạng thái cân bằng mới với tần số kiểu gen Aa gấp đôi tần số kiểu gen aa. Tần số của các alen A và a ở F9 là: 

  • Quần thể cân bằng có dạng: \(\begin{array}{l} {p^2}{\rm{AA}} + 2pqAa + {q^2}{\rm{aa}} = 1\\ 2pq = 2{q^2} \to p\left( A \right) = q\left( a \right) = 0.5 \end{array}\)

   

    bởi Việt Long 30/06/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA