YOMEDIA
NONE

Nhiệt độ không khí tăng lên đến khoảng \({\rm{40 - 4}}{{\rm{5}}^{\rm{o}}}{\rm{C}}\) sẽ làm tăng các quá trình trao đổi chất ở động vật biến nhiệt, nhưng lại kìm hãm sự di chuyển của con vật điều đó thể hiện quy luật sinh thái

A. giới hạn sinh thái.

B. tác động qua lại giữa sinh vật với môi trường.

C. không đồng đều của các nhân tố sinh thái.

D. tổng hợp của các nhân tố sinh thái.

Theo dõi Vi phạm
ATNETWORK

Trả lời (1)

  • Nhiệt độ không khí tăng lên đến khoảng \({\rm{40 -  4}}{{\rm{5}}^{\rm{o}}}{\rm{C}}\) sẽ làm tăng các quá trình trao đổi chất ở động vật biến nhiệt, nhưng lại kìm hãm sự di chuyển của con vật điều đó thể hiện quy luật sinh thái tác động qua lại giữa sinh vật với môi trường.

      bởi Ha Ku 05/03/2021
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
NONE

Các câu hỏi mới

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON