AMBIENT

Nêu những nội dung chính trong đường lối lãnh đạo của Đảng

bởi Việt Long 16/11/2018

Nêu những nội dung chính trong đường lối lãnh đạo của Đảng đối với văn nghệ giai đoạn từ 1945 đến 1975 ?

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Những nội dung chính trong đường lối lãnh đạo của Đảng đối với văn nghệ giai đoạn từ 1945 đến 1975

              - Văn học là vũ khí đấu tranh phục vụ tốt những công cuộc cách nạng của đất nước.

              - Nhà văn phải đứng trên lập trường của quần chúng nhân dân.

              - Kế thừa và phát huy truyền thống văn học dân tộc.

              - Phát huy sức sáng tạo của 54 dân tộc anh em.

  bởi CúnCon CúnCon 16/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA