Đô-xtoi-ép-xki được ca ngợi nhất ở điểm nao ?

bởi Sương Sương ngày 07/09/2017

Đô-xtoi-ép-xki dược ca ngoi nhất ở điểm nào ?

Câu trả lời (1)

  • Đô-xtôi-ép-xki được ca ngợi nhất ở điểm: Là người mà bằng tình yêu nước nồng thắm và tài năng nghệ sĩ trác tuyệt của mình đã cất tiếng nói hiệu triệu người dân Nga đứng lên lật đổ ách cường quyền.

    bởi Nguyễn Thủy ngày 08/09/2017
    Like (1)
Gửi câu trả lời Hủy

 

Được đề xuất cho bạn

Các câu hỏi có liên quan