Thời gian tồn tại của chế độ XHCN ở LIên Xô

bởi thu 08/12/2018

1/Thời gian tồn tại của chế độ XHCN ở LIên Xô

A. 1917-1991

B.1918-1991

C.1922-1991

D.1945-1991

2/Giữa những năm 50 của thế kỉ XX , tình hình Đông Nam Á diễn ra :

a.ổn định

b.ngày càng phát triển phồn vinh 

c.ngày càng trở nên căng thẳng 

d.ổn định và phát triển

3/ Nước đầu tiên ở Đông Nam Á tuyên bố độc lập là :

a.Việt Nam

b.Lào

c.Xin-ga-po

d.In-đô-nê-xia

4/ Sự phát triển '' thần kì '' của nền kinh tế Nhật Bản bắt đầu trong khoảng thời gian:

a.Những năm 50 của thế kỉ XX

b.Những năm 60 của thế kỉ XX

c.Những năm 70 của thế kỉ XX

d.Những năm 80 của thế kỉ XX

5/ Từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến nay , chính sách đối ngoại cơ bản của Mĩ là :

a.Quan hệ bình đẳng với các nước tư bản phương Tây

b.Thực hiện " chiến lược toàn cầu '' âm mưu thống trị toàn thế giới 

c.Hòa bình hợp tác với các nước trên thế giới

d.Giúp đỡ các nước khác 

Câu trả lời (0)

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan