Người tối cổ sống như thế nào?

bởi Đặng mạnh Nhất 05/12/2018

người tối cổ sống như thế nào ?

 

Câu trả lời (15)

 • Người tối cổ sống theo bầy, gồm khoảng vài chục người, gọi là bầy người nguyên thủy.

  - Ăn: hoa quả, thú rừng,…

  - Ở: họ sống trong các hang động, dưới mái đá hoặc trong những túp lều làm bằng cây, lợp lá hoặc cỏ khô.

  - Hoạt động sản xuất: săn bắt, hái lượm. Họ biết ghè đẽo đá, làm công cụ, biết dùng lửa để sưởi ấm, nướng thức ăn và xua đuổi thú dữ.

  ⟹ Cuộc sống bấp bênh “ăn lông, ở lỗ” như thế kéo dài hàng triệu năm.

   

  bởi Văn Hoàng Ân 07/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • sống dựa vào thiên nhiên,sắn bắt,hái lượm,cuộc sống bấp bênh

  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Người tối cổ sống theo bầy, gồm khoảng vài chục người, gọi là bầy người nguyên thủy.

  Ăn: hoa quả, thú rừng,…

  Ở: họ sống trong các hang động, dưới mái đá hoặc trong những túp lều làm bằng cây, lợp lá hoặc cỏ khô.

  Hoạt động sản xuất: săn bắt, hái lượm. Họ biết ghè đẽo đá, làm công cụ, biết dùng lửa để sưởi ấm, nướng thức ăn và xua đuổi thú dữ.

  ⟹ Cuộc sống bấp bênh “ăn lông, ở lỗ” như thế kéo dài hàng triệu năm.   

  bởi Ngô Huỳnh Anh 17/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Cuộc sống của bầy người nguyên thủy : Người tối cổ : cuộc sống "ăn hang, ở lỗ" rất bấp bênh ; sống theo bầy, dựa vào hái lượm, săn bắt, biết dùng lửa, biết ghè đẽo đá làm công cụ, ở trong các hang động, mái đá..

  bởi Scarlets Maviss 26/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Cuộc sống của bầy người nguyên thủy : Người tối cổ : cuộc sống "ăn hang, ở lỗ" rất bấp bênh ; sống theo bầy, dựa vào hái lượm, săn bắt, biết dùng lửa, biết ghè đẽo đá làm công cụ, ở trong các hang động, mái đá...

  bởi Lê Văn Tuấn 11/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Ở trong các hang , hốc đá và bụi rậm

  bởi Thảo Đặng 19/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Người tối cổ sống theo bầy, gồm khoảng vài chục người, gọi là bầy người nguyên thủy.

  Ăn: hoa quả, thú rừng,…

  Ở: họ sống trong các hang động, dưới mái đá hoặc trong những túp lều làm bằng cây, lợp lá hoặc cỏ khô.

  Hoạt động sản xuất: săn bắt, hái lượm. Họ biết ghè đẽo đá, làm công cụ, biết dùng lửa để sưởi ấm, nướng thức ăn và xua đuổi thú dữ.

  ⟹ Cuộc sống bấp bênh “ăn lông, ở lỗ” như thế kéo dài hàng triệu năm.   

  bởi Phùng Hoài Thu 22/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • sống nơi tối tăm

  ăn lông ở lỗ

  sống theo bầy đàn

  bởi kairon (minecraft) 19/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Cuộc sống của bầy người nguyên thủy :

  • Người tối cổ : cuộc sống "ăn hang, ở lỗ" rất bấp bênh ; sống theo bầy, dựa vào hái lượm, săn bắt, biết dùng lửa, biết ghè đẽo đá làm công cụ, ở trong các hang động, mái đá...
  • Người tinh khôn : sống theo từng thị tộc, làm chung, ăn chung. Người tinh khôn biết chăn nuôi gia súc, trồng lúa, trồng rau, dệt vải, làm đồ gốm và đồ trang sức...
  bởi Đinh Trí Dũng 11/07/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Người tối cổ : cuộc sống "ăn hang, ở lỗ" rất bấp bênh ; sống theo bầy, dựa vào hái lượm, săn bắt, biết dùng lửa, biết ghè đẽo đá làm công cụ, ở trong các hang động, mái đá... Người tinh khôn : sống theo từng thị tộc, làm chung, ăn chung.

  bởi Khưu Gia Bảo 17/07/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan